Với tình trạng lừa lọc học viên trong ngành xuất khẩu lao động ngày càng tăng làm gây khó khăn cho những công ty tuyển dụng xklđ chân chính. Nên sau mỗi lần các bạn học viên bên NewVisionHTC tham gia thành công đơn hàng thì bên mình sẽ xin lại những feedback của các bạn ấy. Để đăng lên đây cho những bạn còn chưa tin tưởng công ty NewVisionHTC có niềm tin hơn. NewVisionHTC cam kết sẽ lựa chọn những đơn hàng tốt nhất, chi phí rẻ nhất và giúp đỡ hỗ trợ tốt nhất cho các bạn.

Trịnh Thị Huyền Trang

feedback-xuat-khau-lao-dong-huyen-trang-1
feedback-xuat-khau-lao-dong-huyen-trang-2

Nguyễn Thạc Đại

feedback-xuat-khau-lao-dong-dai
feedback-xuat-khau-lao-dong-nhung

Trần Đình Thắng

feedback-xuat-khau-lao-dong-thang

Lê Thị Trang

feedback-xuat-khau-lao-dong-trang-le-1
feedback-xuat-khau-lao-dong-trang-le-2
feedback-xuat-khau-lao-dong-trang-le-3
feedback-xuat-khau-lao-dong-truc-1
feedback-xuat-khau-lao-dong-truc-2
feedback-xuat-khau-lao-dong-bao-1
feedback-xuat-khau-lao-dong-bao-2

Nguyễn Anh Dũng

feedback-xuat-khau-lao-dong-dung-1
feedback-xuat-khau-lao-dong-dung-2
feedback-xuat-khau-lao-dong-dung-3

Lê Duy Phương

feedback-xuat-khau-lao-dong-duy-phuong-1
feedback-xuat-khau-lao-dong-duy-phuong-2

Trần Hoàng Sơn

feedback-xuat-khau-lao-dong-son-1
feedback-xuat-khau-lao-dong-son-2
feedback-xuat-khau-lao-dong-son-3

Huỳnh Minh Tài

feedback-xuat-khau-lao-dong-tai-1
feedback-xuat-khau-lao-dong-tai-2

Trần Thị Mỹ Hảo

feedback-xuat-khau-lao-dong-hao-1
feedback-xuat-khau-lao-dong-hao-2